Начало arrow Енерг. ефективност

Вход


Enter what you see:
This image contains a scrambled text, it is using a combination of colors, font size, background, angle in order to disallow computer to automate reading. You will have to reproduce it to post on my homepage
Забравена парола
Нямате достъп?
Регистрирайте се!!!
Енергийна Ефективност

Уважаеми клиенти,ние работим по програма за енергийна ефективност съвмесно с ПРОКРЕДИТБАНК и РАЙФАИЗЕНБАНК, по-долу са условията на  РАЙГАЙЗЕНБАНК

Кредит Енергийна ефективност


СПЕСТЕТЕ ЕНЕРГИЯ С КРЕДИТ ОТ РАЙФАЙЗЕНБАНК!


С кредит Енергийна ефективност можете да закупите и монтирате:

 • енергоспестяващи прозорци - PVC, алуминиева и дървена дограма
 • газови котли и бойлери
 • котли и печки на биомаса
 • слънчеви колектори за топла вода
 • охлаждащи и загряващи термопомпени системи за климатизация
 • фотоволтаични системи
 • газификационни системи
 • рекуперативни вентилационни системи

Параметри на кредита

Валута:   евро

Размер:

 • Минимална сума:       250 евро
 • Максимална сума:   7 500 евро - без поръчител с превод на работна заплата
                               17 500 евро - с поръчител     

Срок:

 • Минимален: 6 месеца
 • Максимален: до 10 години* 

*Съгласно действащата политика на Райфайзенбанк за предоставяне на потребителски кредити на физически лица

Гратисен период:  Клиентът има възможност да избира гратисен период от 6 месеца

Годишни лихвени проценти*:

При кредити със срок до 7 год.
- 9.95% год.  - при превод на работна заплата, ползване на застраховка кредитни вноски пакети "Злополука" или "Живот", ползване на пакет "Комфорт", поне едно комунално плащане и Райфайзен Онлайн (с/без поръчител)
- 11.95% год. - без превод на работна заплата с поръчител


При кредити със срок над 7 год.

- 10.95% год.  - при превод на работна заплата, ползване на застраховка кредитни вноски пакети "Злополука" или "Живот", ползване на пакет "Комфорт", поне едно комунално плащане и Райфайзен Онлайн (с/без поръчител)
- 12.95% год. - без превод на работна заплата с поръчител

* Посочените лихвени проценти се формират на база 6-месечен EURIBOR + надбавка 
Лихвата в частта 6-месечен EURIBOR се преизчислява и променя от Банката 2 (два) пъти в годината, на 14 януари и на 14 юли. Преизчисляването се прави съгласно стойността на 6-месечния EURIBOR, обявена на страниците на общодостъпни водещи финансови сайтове като www.euribor.org или www.euribor-rates.eu (или на друга страница, която заменя страниците на www.euribor.org или www.euribor-rates.eu), два работни дни преди 14 анури и 14 юли.

Към момента стойността на 6-месечния EURIBOR е 1,527 и е обявена на страниците на  www.euribor.org или www.euribor-rates.eu на 12.01.2012 - 2 работни дни  (спот вальор) преди 14 януари 2012.

 

Пример:
Кредит в размер на 5 089.25 евро, при променлив год. лихвен процент в размер на 9.95%, при сключване на договора за кредит, формиран от  6-мес. EURIBOR + надбавка; ГПР: 12.26%, за срок от 7 год., месечна вноска за първата година: 84.36 евро, обща сума, дължима от потребителя 7 395.61 евро, при превод на работна заплата по сметка в банката, ползване на пакет „Комфорт” на цена 2.02 евро месечно и регистрация за он-лайн банкиране и комунално плащане, такса за обработка на искането за кредит 15 евро, комисиона за усвояване: 2.45% върху общия размер на кредита. Стойността на 6 мес. EURIBOR е определена за 12.01.2012 - 2 работни дни  (спот вальор) преди 14 януари 2012.

* В случай, че проектът не е реализиран в съответствие с условията на програма REECL безвъзмездна помощ няма да бъде изплатена


Отстъпки от лихвения процент:

 • 0.5% по-нисък лихвен процент за кредити част от групови проекти

Погасяване: на равни месечни (анюитетни) вноски

Усвояване: еднократно

Безвъзмездна помощ - при реализиране на проект финансиран с кредит Енергийна ефективност и отговарящ на условията на програма REECL на кредитополучателите се възстановява:

 • до 20% от размера на кредита за проекти реализирани индивидуално
 • до 30% от размера на кредита за групови проекти (групови са такива проекти, при които група от поне 3-ма собственици или обитатели на различни апартаменти в дадена жилищна сграда кандидатстват по проект за реализация на едни и същи енергоспестяващи мероприятия, които засягат общи части или инсталации на сградата като цяло).

Такси и комисиони

 • Такса за разглеждане и обработка на искането за кредит - 15 евро
 • Комисиона за управление - 2.45% еднократно върху размера на кредита

Бонуси:

 • Кредитна карта РайКАРТ или Visa Classic/MasterCard Standard с предварително одобрен лимит, без такса за първата година
 • Международна дебитна карта Мaestro или Visa Electron

Застраховка на кредитни вноски

 • Райфайзенбанк Ви предоставя възможността да сключите “Застраховка на кредитни вноски” по ползвания от Вас кредит енергийна ефективност. 
 • Застрахователните пакети, които можете да изберете са: “Злополука”, “Живот” с максимален срок - 10 години от датата на сключване на застраховката. 
 • Със Застраховката на кредитните вноски получавате сигурност и спокойствие при погасяването на ползвания от Вас кредит.


Документи необходими за проекта

 • оферта или проформа фактура от избраната от Вас фирма/и за доставка и монтаж при кандидатстването за кредит
 • оригинална фактура от фирма/и за доставка и монтаж при завършване на проекта
 • протокол за извършени работи - по образец на банката
 • искане за получаване на Безвъзмездна помощ - по образец на банката


Безвъзмездна помощ за завършен проект

След успешно завършване на Вашия енергоспестяващ проект, банката Ви възстановява 20% от размера на кредита (30% за групови проекти). Максималната сума на получената безвъзмездна помощ не може да надхвърля 9 000 евро за едно домакинство:

Проекти Максимална сума на бонуса в EUR
1. Енергоспестяващи прозорци 1 300
2. Изолация на стени 1 500
3. Изолация на покриви    750
4. Изолация на подове    350
5. Печки и котли на биомаса и системи    600
6. Слънчева водонагряваща система 1 000
7. Газови котли, бойлери и системи    600
8. Охлаждащи и загряващи термопомпени системи 2 200
9. Фотоволтаични системи (до 2 kW за жилище) 1 800
10. Газификационни системи и системи за централно отопление 1 600
11. Рекуперативни винтилационни системи 1 200
Максимелен общ размер на безвъзмездната помощ в евро: 9 000

Калкулатор за размера на месечната погасителна вноска и сумата на безвъзмездната помощ

Как да кандидатствате за кредит Енергийна ефективност?

 • Посетете най-близкия офис на Райфайзенбанк България, където ще получите безплатен пакет съдържащ всички необходими документи
 • Срещнете се с нашите кредитни специалисти, които ще Ви помогнат да намерите най-изгодните за Вас решения
 • Позвънете на информационния център на банката "Райфайзен Директ" на телефони:
   -  0700 10 000 за абонати на БТК (на цената на градски разговор от цялата страна) или
   -  1721 за абонати на МТел и Глобул (без увеличение на тарифите)
  за повече информация относно параметрите на кредита
 • Възползвайте се от услугата Мобилен банков консултант в удобно за Вас време и място

 

 

 

 

 
Следваща >

Facebook